Brami

OCHRANA SOUKROMÍ
 
Poslední aktualizace v září 21, 2021
 
 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity na DiveDeeper.in(“Společnost“, “my“, “nás“, “náš“). Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Máte -li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].
 
Když navštívíte náš web divedeeper.in ( “Webová Stránka”),a obecněji použijte některou z našich služeb ( “Služby“,které zahrnují Web),vážíme si toho, že nám důvěřujete svými osobními údaji.Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vám snažíme co nejjasnějším způsobem vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas na jeho důkladné přečtení, protože je to důležité. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, okamžitě přestaňte používat naše Služby.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich Služeb (který, jak je popsáno výše, zahrnuje naše webové stránky
),jakož i veškeré související služby, prodeje, marketing nebo akce.
 
Přečtěte si prosím pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože vám pomůže pochopit, co děláme s informacemi, které shromažďujeme.

OBSAH
 
 
 1. 1.JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME?
Osobní údaje, které nám sdělíte Ve zkratce: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.
 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když se zaregistrujete na webových stránkách, projevíte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, když se účastníte aktivit na webových stránkách nebo jinak, když nás kontaktujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a webem, na vašich volbách a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Vámi poskytnuté osobní údaje.

Sbíráme jména; telefonní čísla; emailová adresa; poštovní adresy; hesla; preference kontaktů; kontaktní nebo ověřovací údaje; fakturační adresy; uživatelská jména; a další podobné informace.

Údaje o platbě. Můžeme shromažďovat údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, pokud provádíte nákupy, jako je číslo vašeho platebního nástroje (například číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Veškeré platební údaje jsou uloženy službou Paypal. Zde najdete odkazy na jejich oznámení o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 
Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás upozornit na jakékoli změny těchto osobních údajů.

Informace se shromažďují automaticky 
Ve zkratceNěkteré informace – například adresa internetového protokolu (IP) a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky při návštěvě našich webových stránek.
 
 

Při návštěvě, používání nebo procházení webových stránek automaticky shromažďujeme určité informace. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou obsahovat informace o zařízení a využití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, poloha , informace o tom, jak a kdy používáte náš Web, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich webových stránek a pro naše interní účely analýzy a podávání zpráv.

Jako mnoho podniků také shromažďujeme informace prostřednictvím cookies a podobných technologií.

 • Informace, které shromažďujeme, zahrnují:
  Údaje o přihlášení a používání. Údaje o protokolech a využití jsou informace o službách, diagnostice, využití a výkonu, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete na naše webové stránky nebo je používáte, a které zaznamenáváme do souborů protokolu.V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na webových stránkách (například razítka data/času spojená s vaším používáním, stránky a zobrazené soubory, vyhledávání a další akce, jako jsou funkce, které používáte), informace o událostech zařízení (například aktivita systému, chybové zprávy (někdy se jim říká „crash dumps“) a nastavení hardwaru).
 
 • Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky. V závislosti na použitém zařízení mohou data tohoto zařízení obsahovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a konfigurace systému informace.
 
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, například informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Kolik informací shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte k přístupu na Web.Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních dat, která nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit z toho, že nám umožníte shromažďování těchto informací, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy ve vašem zařízení. Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete odhlásit, nebudete možná moci používat určité aspekty Služeb.
 
Informace shromážděné z jiných zdrojů 
Ve zkratce: Můžeme shromažďovat omezené údaje z veřejných databází, marketingových partnerů a dalších externích zdrojů.
 
Abychom zlepšili naši schopnost poskytovat vám relevantní marketing, nabídky a služby a aktualizovat naše záznamy, můžeme o vás získávat informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři, programy pro pobočky, poskytovatelé dat a také od jiné třetí strany. Tyto informace zahrnují poštovní adresy, pracovní pozice, e -mailové adresy, telefonní čísla, údaje o záměrech (nebo údaje o chování uživatelů), adresy internetového protokolu (IP), profily sociálních médií, adresy URL sociálních médií a vlastní profily pro účely cílené reklamy a propagace akcí
 
.2. JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME?
 
Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašem souhlasu.
 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek používáme k různým obchodním účelům popsaným níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme v závislosti na našich oprávněných obchodních zájmech, abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu, s vaším souhlasem a/nebo za účelem dodržení našich zákonných povinností. U každého níže uvedeného účelu uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.

Používáme informace, které shromažďujeme nebo přijímáme

:

 • Usnadnění procesu vytváření účtu a přihlašování. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s námi s účtem třetí strany (jako je váš účet Google nebo Facebook), používáme informace, které jste nám umožnili shromáždit od těchto třetích stran, abychom usnadnili vytvoření účtu a proces přihlášení k plnění smlouvy.
 
 • Zveřejňovat posudky.Zveřejňujeme na našich webových stránkách posudky, které mohou obsahovat osobní údaje.Před odesláním posudku získáme váš souhlas s použitím vašeho jména a obsahu posudku. Pokud chcete své svědectví aktualizovat nebo smazat, kontaktujte nás na [email protected] nezapomeňte uvést své jméno, umístění posudku a kontaktní informace.
 
 • Požádat o zpětnou vazbu. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich webových stránek.
 
 • Povolit komunikaci mezi uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom se souhlasem každého uživatele umožnili komunikaci mezi uživateli.
 
 • Ke správě uživatelských účtů. Vaše údaje můžeme použít pro účely správy našeho účtu a jeho udržování v provozuschopném stavu.
 
 • Chcete -li vám zaslat administrativní informace. Vaše osobní údaje můžeme použít k zaslání informací o produktu, službě a nových funkcích a/nebo informacích o změnách našich podmínek a zásad.
 
 • K ochraně našich služeb. Můžeme použítvaše informace jako součást našeho úsilí o udržení bezpečnosti našich webových stránek (například pro sledování a prevenci podvodů).
 
 1. Prosazovat naše podmínky a zásady pro obchodní účely, dodržovat zákonné a regulační požadavky nebo v souvislosti s naší smlouvou.Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný právní požadavek, možná budeme muset zkontrolovat data, která uchováváme, abychom zjistili, jak reagovat.
 1. Plňte a spravujte své objednávky.Můžeme používat vaše údaje k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vrácení a výměn provedených prostřednictvím webových stránek.
 • Spravujte losování o ceny a soutěže. Když se rozhodnete zúčastnit se našich soutěží, můžeme vaše údaje použít ke správě losování o ceny a soutěží.
 • Dodávat a usnadňovat poskytování služeb uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli požadovanou službu.
 • Reagovat na dotazy uživatelů/nabídnout uživatelům podporu. Vaše údaje můžeme použít k zodpovězení vašich dotazů a řešení případných problémů, které byste mohli mít s používáním našich Služeb.
 
 • Za účelem zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři třetí strany mohou použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Například při projevu zájmu o získání informací o nás nebo našich webových stránkách, přihlášení k marketingu nebo jiným kontaktováním nás od vás budeme shromažďovat osobní údaje. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz níže „JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA O SOUKROMÍ“).
 
 • Dodejte vám cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít kvyvíjet a zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu (a spolupracovat s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo lokalitě a měřit její účinnost.
 
 • Pro jiné obchodní účely. Mymůže použít vaše údaje k jiným obchodním účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich webových stránek, produktů, marketingu a vašich zkušeností. Tyto informace můžeme používat a ukládat v agregované a anonymizované podobě, aby nebyly spojeny s jednotlivými koncovými uživateli a neobsahovaly osobní údaje. Bez vašeho souhlasu nebudeme používat identifikovatelné osobní údaje.
 
 
3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?
 
Ve zkratce: My sdílet informace pouze s vaším souhlasem, dodržovat zákony, poskytovat vám služby, chránit svá práva nebo plnit obchodní povinnosti.
 
Vaše údaje, které držíme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:
 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.
 
 • Právní povinnosti: Můžeme zveřejnit vašeinformace, kde jsme ze zákona povinni tak učinit za účelem dodržení platných zákonů, vládních požadavků, soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo (včetně odpovědi na veřejné orgány, aby se setkaly požadavky na národní bezpečnost nebo vymáhání práva).
 
 • Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zveřejnit tam, kde se domníváme, že je to nutné k vyšetřování, prevenci nebo přijímání opatření ohledně potenciálního porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz v soudních sporech, v nichž jsme zapojeni.
Přesněji řečeno, možná budeme muset zpracovávat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:
 • Obchodní převody. Můžeme sdílet nebo převést vaše informace v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo během vyjednávání o nich.
 
 • Obchodní partneři. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 
 
 
4.POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?
 
Ve zkratce: Ke shromažďování a ukládání vašich údajů mohu používat soubory cookie a další sledovací technologie.
 
K přístupu k informacím nebo jejich ukládání můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové signály a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete určité soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našem oznámení o souborech cookie.
 
5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?
 
Ve zkratce: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nestanoví jinak.
 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje (nebo nepovoluje) delší dobu uchování (například daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky). Žádný účel tohoto oznámení nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než po dobu, po kterou u nás mají uživatelé účet.

Pokud nemáme žádnou pokračující legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď tyto informace odstraníme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak bezpečně uchovávejte své osobní údaje a izolujte je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich odstranění.

6. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

 
Ve zkratce: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.
 
Zavedli jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření navržená k ochraně zabezpečení veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim zárukám a snahám zajistit vaše informace nelze zaručit stoprocentní zabezpečení elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací, takže nemůžeme zaručit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou jsme schopni porazit naše zabezpečení a nevhodně shromažďovat, přistupovat, ukrást nebo upravit vaše informace. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na naše webové stránky a z nich je na vaše vlastní riziko. Na webovou stránku byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí .
 
7. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA O SOUKROMÍ?
 
Ve zkratce: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním informacím a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo zrušit.
 

V některých regionech (jako je Evropský hospodářský prostor) máte určitá práva podle příslušných zákonů o ochraně údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo vymazání; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K podání takové žádosti použijte níže uvedené kontaktní údaje. Budeme zvažovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Mějte však na paměti, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani to neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě zákonných důvodů zpracování jiných než souhlas.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje najdete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 
Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřady pro ochranu údajů jsou k dispozici zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
 
Pokud máte dotazy nebo komentáře k vašim právům na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e -mail na [email protected].

     Informace o účtu

 
 • Pokud byste chtěli kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo svůj účet zrušit, můžete: Přihlaste se do nastavení účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.
 
 • Kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů.

Na základě vaší žádosti o zrušení vašeho účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Můžeme však ponechat některé informace v našich souborech, abychom zabránili podvodům, odstraňovali problémy, pomáhali s vyšetřováním, prosazovali naše podmínky používání a/nebo dodržovali příslušné zákonné požadavky.

 
Cookies a podobné technologie: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Website. To opt-out of interest-based advertising by advertisers on our Website visit http://www.aboutads.info/choices/.
 
Odhlášení z e -mailového marketingu: Z našeho seznamu marketingových e -mailů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e -mailech, které zasíláme, nebo nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Poté budete odstraněni ze seznamu marketingových e-mailů-přesto s vámi můžeme komunikovat, například abychom vám mohli zasílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, reagovat na požadavky na služby nebo pro jiné nemarketingové účely. Pokud se chcete jinak odhlásit, můžete:
 
 • Získejte přístup k nastavení svého účtu a aktualizujte své předvolby.
 • Kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů.
8. OVLÁDACÍ PRVKY PRO NEVYKOPÁVANÉ FUNKCE

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste signalizovali, že vaše preference týkající se soukromí nemají data o vašich aktivitách při procházení online monitorována a shromažďována. V této fázi nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. V současné době tedy nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o této praxi informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 
 
9. MAJÍ Obyvatelé CALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA O SOUKROMÍ?
 
Ve zkratce: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, jsou vám udělena konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním informacím.
 

Sekce občanského zákoníku v Kalifornii 1798.83, také známý jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, žádat a získávat od nás, jednou ročně a bezplatně, informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme sdělili třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám ji písemně pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet na webových stránkách, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, která na web veřejně zveřejníte. Chcete -li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uveďte e -mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu a prohlášení, že žijete v Kalifornii. Zajistíme, aby data nebyla veřejně zobrazována na Webových stránkách, ale mějte na paměti, že data nemusí být zcela nebo komplexně odstraněna ze všech našich systémů (např. Zálohy atd.)

.

Oznámení o ochraně osobních údajů CCPA
 
Kalifornský kodex předpisů definuje „rezidenta“ jako:

(1) každý jednotlivec, který je ve státě Kalifornie za jiným než dočasným nebo přechodným účelem a
(2) každý jednotlivec, který má bydliště ve státě Kalifornie a který je dočasně nebo přechodně mimo stát Kalifornie
 

Všechny ostatní osoby jsou definovány jako „nerezidenti“.

Pokud se na vás vztahuje tato definice „rezident“, musíme dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme?

 
Za posledních dvanáct (12) měsíců jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů:
 

Kategorie

Přiklady

Shromážděno

A. Identifikátory
Kontaktní údaje, například skutečné jméno, alias,poštovní adresa, telefonní nebo mobilní kontaktní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e -mailová adresa a název účtu
 
ANO
 
B. Kategorie osobních údajů uvedené ve statutu kalifornských záznamů zákazníků
Jméno, kontaktní informace, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání a finanční informace
 
ANO
 
C. Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního zákona
Pohlaví a datum narození
 
ANO
 
D. Obchodní informace
Transakční informace, historie nákupů, finanční detaily a platební údaje
 
ANO
 
E. Biometrické informace
Otisky prstů a hlasové otisky
 
NE
 
F.Internet nebo jiná podobná síťová aktivita
Historie procházení, historie vyhledávání, online chování, údaje o zájmech a interakce s našimi a dalšími webovými stránkami, aplikacemi, systémy a reklamami
 
ANO
 
G. Geolokační data
Umístění zařízení
 
ANO
 
H. Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace
Obrázky a zvukové, video nebo záznamy hovorů vytvořené v souvislosti s naší obchodní činností
 
NE
I. Profesionální nebo pracovní informace
Obchodní kontaktní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby na obchodní úrovni, pracovní pozici, pracovní historii a profesní kvalifikaci, pokud se ucházíte o práci u nás
 
NE
J. Informace o vzdělání
Záznamy studentů a informace o adresářích
 
NE
K. Vyvození z jiných osobních údajů
Vyvozené závěry z výše uvedených shromážděných osobních údajů za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí například o preferencích a vlastnostech jednotlivce
 
NE
 
 
Můžeme také shromažďovat další osobní údaje mimo tyto kategorie, kde s námi komunikujete osobně, online nebo telefonicky nebo poštou v kontextu o:
 • Získání pomoci prostřednictvím našich kanálů zákaznické podpory;
 
 • Účast na zákaznických průzkumech nebo soutěžích; a

 

 • Usnadnění poskytování našich Služeb a reakce na vaše dotazy.

 

Jak používáme a sdílíme vaše osobní údaje?

Další informace o našich postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 
Můžete nás kontaktovat e -mailem na adrese [email protected],nebo odkazem na kontaktní údaje v dolní části tohoto dokumentu.
 
Pokud k uplatnění svého práva na odhlášení používáte autorizovaného agenta, můžeme žádost zamítnout, pokud autorizovaný agent nepředloží důkaz, že byl platně zmocněn jednat vaším jménem.
 
Budou vaše informace sdíleny s někým jiným?
 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim poskytovatelům služeb na základě písemné smlouvy mezi námi a každým poskytovatelem služeb. Každý poskytovatel služeb je nezisková entita, která zpracovává informace naším jménem.

Vaše osobní údaje můžeme použít pro naše vlastní obchodní účely, například pro provádění interního výzkumu pro technologický rozvoj a předvádění. Toto není považováno za „prodej“ vašich osobních údajů.

DiveDeeper.in v předchozích 12 měsících nezveřejnil ani neprodal žádné osobní informace třetím stranám za obchodním nebo komerčním účelem. DiveDeeper.in nebude v budoucnu prodávat osobní údaje, které patří návštěvníkům webových stránek, uživatelům a dalším spotřebitelům.

Vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje
 
Právo požadovat vymazání údajů – Žádost o vymazání
 
Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, budeme respektovat vaši žádost a vaše osobní údaje vymažeme, s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem, jako je (ale nejen) uplatnění svého práva na svobodu projevu jiným spotřebitelem , naše požadavky na dodržování předpisů vyplývající ze zákonné povinnosti nebo jakéhokoli zpracování, které může být požadováno k ochraně před nezákonnými aktivitami.
 
Právo být informován – Žádost o informace
 
V závislosti na okolnostech máte právo to vědět:
 • zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje;
 
 • kategorie osobních údajů, které shromažďujeme;
 
 • účely, pro které jsou shromážděné osobní údaje použity;

 

 • zda prodáváme vaše osobní údaje třetím stranám;
 
 • kategorie osobních údajů, které jsme prodali nebo zveřejnili pro obchodní účely;
 
 • kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje prodány nebo zveřejněny za obchodním účelem; a

 

 • obchodní nebo komerční účely pro shromažďování nebo prodej osobních údajů.

 

V souladu s platnými právními předpisy nejsme povinni poskytovat nebo mazat informace o spotřebiteli, které byly v reakci na žádost spotřebitele identifikovány, nebo znovu identifikovat jednotlivá data za účelem ověření žádosti spotřebitele.

Právo na nediskriminaci při výkonu práv na ochranu osobních údajů spotřebitele

 
We will not discriminate against you if you exercise your privacy rights.
 
Proces ověřování
 
Po obdržení vaší žádosti budeme muset ověřit vaši identitu, abychom zjistili, že jste stejná osoba, o které máme informace v našem systému. Tyto ověřovací snahy vyžadují, abychom vás požádali o poskytnutí informací, abychom je mohli spojit s informacemi, které jste nám dříve poskytli. V závislosti na typu žádosti, kterou odešlete, vás můžeme například požádat o poskytnutí určitých informací, abychom mohli poskytnout informace, které poskytnete, s informacemi, které již máme v evidenci, nebo vás můžeme kontaktovat prostřednictvím komunikačního způsobu (např. nebo e -mail), které jste nám dříve poskytli. Podle okolností můžeme také použít jiné metody ověřování.

Osobní údaje uvedené ve vaší žádosti použijeme pouze k ověření vaší identity nebo oprávnění k podání žádosti. V maximální možné míře se vyhneme tomu, abychom od vás požadovali další informace za účelem ověření. Pokud však nemůžeme ověřit vaši identitu z údajů, které již uchováváme, můžeme vás požádat, abyste poskytli další informace pro účely ověření vaší identity a pro účely zabezpečení nebo prevence podvodů. Tyto dodatečně poskytnuté informace smažeme, jakmile vás ověříme.

Další práva na ochranu osobních údajů
 
 • můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

 

 • můžete požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní, nebo můžete požádat o omezení zpracování údajů

 

 • můžete určit autorizovaného agenta, který za vás podá žádost podle CCPA. Můžeme zamítnout žádost autorizovaného zástupce, který nepředloží důkaz, že byl platně zmocněn jednat vaším jménem v souladu s CCPA.

 

 • můžete požádat o odhlášení z budoucího prodeje vašich osobních údajů třetím stranám. Po obdržení žádosti o odhlášení budeme jednat na základě žádosti co nejdříve to bude možné, nejpozději však do 15 dnů od data podání žádosti.

K uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat e -mailem na adrese [email protected],nebo odkazem na kontaktní údaje v dolní části tohoto dokumentu. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom vás slyšeli.

 
10. VYDĚLÁVÁME AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ?     
 
Ve zkratce: Ano, toto oznámení podle potřeby aktualizujeme, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.
 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidované“ a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás na to upozornit buď viditelným zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímo zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.
 
11. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT O TOMTO OZNÁMENÍ?    
 
Pokud máte dotazy nebo komentáře k tomuto oznámení, můžete nám poslat e -mail na [email protected] nebo poštou na adresu:
 
DiveDeeper.in
Partizanu 16-217
Kaunas 50212
Lithuania
 
12. JAK MŮŽETE PŘEZKUMOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO SMAZAT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?     
 
Na základě příslušných zákonů vaší země můžete mít za určitých okolností právo požádat o přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, tyto informace změnit nebo vymazat. Chcete -li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, navštivte: https://divedeeper.in/contact-me/. Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů.
This privacy policy was created using Termly’s Privacy Policy Generator.
Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories