Brami

Podmínky služby

PODMÍNKY SLUŽBY

Následující podmínky stanovují pravidla pro používání internetového obchodu provozovaného na adrese www.brami.cz (dále jen “internetový obchod”). Vlastníkem internetového obchodu je:

MB Saisa
Partizanu 16-217
Kaunas 50212
Litva
DPH: LT100015013314

Dodáváme do 1-3 pracovních dnů. Doručení probíhá prostřednictvím InPost, což obvykle trvá další 3 pracovní dny.

Platbu lze provést prostřednictvím PayU, dobírky, Paysera nebo Paypal.

Možnost vrácení/odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a bez odvolání se na zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, článek 27.

V případě reklamace nebo jakýchkoli problémů nás kontaktujte na adrese [email protected] . Odpovíme vám do 2 pracovních dnů.

—-

PŘEHLED

Tento web provozuje DiveDeeper.in. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na DiveDeeper.in. DiveDeeper.in nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a oznámení.

Návštěvou našich stránek a/ nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde odkazované a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Vstupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami služby vázáni. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je umístěn na Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve svém státě nebo provincii bydliště plnoletí a dali jste nám svůj souhlas s dovolte kterémukoli z vašich menších závislých používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neautorizovanému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli komukoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného svolení od nás.

Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo obsah těchto stránek kdykoli upravit, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být prostřednictvím webových stránek k dispozici výhradně online. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vrácení zboží.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že chyby ve Službě budou opraveny.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás na to upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla uvedeného v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho výhradního úsudku zřejmě zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s rychlou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli vaše transakce dokončit a podle potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a schválit je.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nezodpovídáme za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádnou újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran směřujte na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDLOŽENÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli komentáře; (2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby .

Souhlasíte, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakkoli ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše komentáře a jejich správnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zaslané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete -li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OMEZENÍ

Občas se na našem webu nebo ve Službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobami přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku) nepřesné .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být bráno v úvahu žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace, aby bylo naznačeno, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) vyzvat ostatní k provádění nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) rozesílat spam, phishing, pharm, pod záminkou, pavoukem, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nevyhlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

V žádném případě společnost DiveDeeper.in, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli úrazy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním, obranou a držením neškodných DiveDeeper.in a našich rodičů, dceřiných společností, poboček, partnerů, úředníků, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, neškodných z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které zaplatí jakákoli třetí strana v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují formou odkazu, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za odtrženou od těchto Podmínek Služby, toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platí i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nás upozorníte, že již nechcete používat naše Služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste selhali, nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstáváte odpovědní za všechny splatné částky k datu ukončení včetně; a/nebo vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.

ODDÍL 18 – VLÁDNÍ ZÁKON

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Partizanu 16-217, Kaunas, KU, 50212, Litva.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se podmínek služby by nám měly být zasílány na adresu [email protected].

Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories